Strona 1 z 1

Przesunięcie

: 8 lipca 2019, o 14:08
autor: marko6
Przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów UE

4 lipca br. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603).

W wyniku zmian nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

Re: Przesunięcie

: 17 września 2020, o 19:09
autor: wiktoriaa
ale to już pewne?
______________
Kasy fiskalne http://www.netpol.eu/urzadzenia/kasy-fi ... ansk-sopot

Re: Przesunięcie

: 17 września 2020, o 22:10
autor: Janosik
No raczej :-)