Strona 1 z 1

udostępnianie ofert do wglądu przy na otwarciu

: 19 lipca 2018, o 08:40
autor: Margota
Czy jeśli po otwarciu ofert (po odczytaniu cen itd.) wykonawca zgłasza chęć obejrzenia oferty, to czy mogę mu ją od razu pokazać? czy w protokole z otwarcia ofert mam wtedy zapisać, że wykonawca wystąpił z ustnym wnioskiem o wgląd do oferty? Czy wykonawca może zrobić zdjęcia oferty i formularza cenowego w trakcie oglądania ofert?