Strona 1 z 1

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

: 9 lipca 2019, o 19:18
autor: Margota
Witam. Witam. Mamy podpisaną umowę partnerską w której strony zgodnie postanawiają zrealizować wspólne przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnym wdrożeniu projektu. My jesteśmy Partnerem tej umowy, natomiast Urząd Marszałkowski jest Liderem. W jednym z paragrafów tej umowy (dotyczącym zarządzania Projektem) Partner na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, upoważnia Lidera do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, między innymi do opracowania SIWZ oraz wzorów umów z wykonawcami we współpracy z Partnerem. W innym paragrafie umowy jest mowa o tym, że w przypadku zakupu towarów i usług przeznaczonych dla danego Partnera, postępowanie przetargowe przeprowadza Lider lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Partner. Środki na wkład własny zapewnia Partner. Natomiast w części finansowanej z RPO środki przekazywane są Partnerowi przez Lidera w formie dotacji na podstawie odrębnej umowy.
Sprawa wygląda w ten sposób, że musimy pilnie zakupić urządzenie medyczne, które w zamierzeniu miało być dofinansowane w ramach ww. projektu.Czy w związku z powyższym jako Partner umowy partnerskiej możemy samodzielnie przeprowadzić przetarg na ww. urządzenie medyczne za gotówkę lub na leasing ?
Puki co nie mamy jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania ani umowy o dofinansowaniu. Obawiamy się tego, że jeśli zakupimy urządzenie przed wydaniem decyzji o przyznaniu środków to stracimy dofinansowanie.