Strona 1 z 1

Ujednolicony tekst ustawy Pzp (21.20.2016 r.)

: 22 października 2016, o 20:04
autor: Janosik
Uprzejmie informujemy, że w zakładce Repozytorium Wiedzy/Prawo zamówień publicznych - Regulacje/Prawo krajowe/Ustawa Pzp, został zamieszczony ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., uwzględniający zmiany przepisów ustawy, które weszły w życie po dniu 28 lipca 2016 r. na skutek nowelizacji innych ustaw.

Pobierz plik w formacie DOCX