Strona 1 z 1

Szkolenia z zamówień publicznych

: 8 lutego 2017, o 14:08
autor: AgaZ
Szukam ... dobrego szkolenia na temat -w szczególności dot. robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej:
1) stosowania kryterium ceny jako jedynego w przypadku gdy w opisie przedmiotu określone są standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich cech;
2) w jaki sposób uwzględniać koszty cyklu życia w opisie przedmiotu zamówienia - jak wykazywać w załączniku do protokołu, w przypadku zastosowania kryterium najniższa cena.
Jak do tej pory zamawiający omijają ten temat poprzez stosowanie innych, niekoniecznie dobrych kryteriów (bo dobrych chyba nie ma) przeważnie okres gwarancji, licząc, że i tak każdy da max gwarancję i tak naprawdę ma znaczenie jedynie cena ...