orzecznictwo wadium

dyrektywa, wyrok, orzeczenie, opinia

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
jo
Posty: 281
Rejestracja: 14 listopada 2017, o 13:47

orzecznictwo wadium

Post autor: jo »

nie zmieniło się orzecznictwo w zakresie?? bo znalazłem tylko starsze
Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty (wydruk polecenia przelewu został dołączony do ofert) nie jest „wpłatą” w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 p.z.p., lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Załączony dokument w postaci złożonego „potwierdzenia wykonania przelewu” z banku, informuje o dokonaniu transakcji z rachunku nadawcy na rachunek odbiorcy, ale dla stwierdzenia wpłacenia wadium nie wystarczy samo dokonanie polecenia przelewu. Wadium jest wpłacone skutecznie dopiero wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego a takiego księgowania nie było do godziny 11.00 w dniu 8 stycznia 2018 roku. Powyższe stanowisko potwierdza Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 29 sierpnia 2012 r. (KIO 1766/12), w którym czytamy m.in. „wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem «wpłacać na rachunek» jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.” tę linię orzecznictwa potwierdza również wyrok KIO z 15 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1079/10) "Termin ten, powszechnie w doktrynie i orzecznictwie, uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert ....... Tym samym Izba uznała, że odwołujący, dokonując wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, obowiązany był dokonać w taki sposób przelewu, aby znalazł się on przed upływem terminu na koncie zamawiającego"

Ten temat ma 3 odpowiedżi

Musisz być zarejestrowanym i zalogowany użytkownikiem aby przeglądać odpowiedzi w tym temacie


Zarejestruj się Zaloguj się
 
ODPOWIEDZ