Strona 1 z 1

Możliwość zmiany umowy z art. 144 ust. 1

: 14 grudnia 2018, o 11:16
autor: AD-STAR
Znajomy ma problem z zamówieniem dotyczącym zimowego utrzymania i poprosił mnie o pomoc, ale nie bardzo widzę wyjście z jego sytuacji. Problem dotyczy przekroczenia wartości pierwotnie zawartej umowy. W ogłoszeniu i SIWZ nie ma przewidzianych zmian w umowie, możliwości skorzystania z art. 67 ust. 1 pkt 6 ani prawa opcji. W umowie ma natomiast zapis, że wartość umowy jest kwotą teoretyczną, a ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie cen jednostkowych za 1 km odśnieżania - swoją drogą czy takie zapisy są dopuszczalne? Znajomy w tej chwili ma już przekroczoną wartość umowną, proponowałem mu jej zwiększenie z art. 144 ust. 1 pkt 6, ale te 10% go nie urządza, chciał skorzystać z pkt 3 ale warunki zimowe w zimie to chyba nie jest okoliczność, której nie można było przewidzieć. Myślałem o pkt. 2, ale czy powyższą sytuację można potraktować jako zamówienie dodatkowe? Czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji, czy musi ogłaszać nowe zamówienie?