Poznaj zasady gry

Dla wielu Wykonawców robót budowlanych ubiegających się o zamówienie publiczne już samo wygranie przetargu oznacza sukces. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że uzyskanie zamówienia jest dopiero pierwszym krokiem w drodze do celu, jakim bez wątpienia jest zrealizowanie inwestycji z założonym zyskiem.

Etap realizacji zamówienia jest najważniejszym okresem, gdyż właśnie wówczas Wykonawca zmuszony jest do podejmowania wielu działań mających na celu „optymalizację kosztów”, tak aby wypracowany zysk był możliwie największy.

Zadanie to jest o tyle trudne, gdyż zwykle tego typu działania spotykają się z brakiem akceptacji ze strony Zamawiającego. Powodem tego jest fakt, iż najczęściej skutkiem tych działań jest konieczność ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Usługa polega na indywidualnym szkoleniu i skierowana jest do Wykonawców robót budowlanych, którzy chcieliby szczegółowo poznać metody działań Zamawiających oraz reguły obowiązujące podczas realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi