Nie daj się ograć

Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu, jakim bez wątpienia jest prawidłowa realizacja inwestycji.

W toku postępowania przetargowego Wykonawca chcąc uzyskać zamówienie niejednokrotnie podejmuje decyzję o zaniżeniu oferowanej ceny, dzięki czemu naraża się na niebezpieczeństwo poniesienie straty finansowej.

Właśnie z tego powodu wielu Wykonawców podejmuje działania mające na celu „optymalizację kosztów” prowadzonej inwestycji.

Zamawiający powinien jednak zdawać sobie sprawę, że na tym etapie działania Wykonawcy zwykle mają na celu maksymalizację zysku, nawet gdyby wiązało się to ze szkodą dla realizowanej inwestycji.

Usługa polega na indywidualnym szkoleniu i jest skierowana do Zamawiających, którzy chcieliby szczegółowo poznać metody działań Wykonawców realizujących inwestycje budowlane w ramach zamówień publicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi