Fabryka ofert

Jedną z atrakcyjniejszych form pozyskiwania nowych zleceń są zamówienia publiczne. Dzieje się tak dlatego, iż podmioty dysponujące środkami budżetowymi są pewnymi, wiarygodnymi, a przede wszystkim w pełni wypłacalnymi kontrahentami.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ściśle określonych procedur, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne określenie praw i obowiązków zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców.

Istnienie tych procedur z jednej strony korzystnie wpływa na proces udzielania zamówień publicznych, gdyż eliminuje uznaniowość w wyborze Wykonawcy, z drugiej jednak strony powoduje, iż wygranie przetargu staje się wręcz niemożliwe bez gruntownej znajomości przepisów prawa w tym zakresie.

Usługa polega na kompleksowym sporządzaniu ofert przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • dostawy,
  • usługi,
  • roboty budowlane.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi