Kosztorysowanie robót budowlanych

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na sporządzaniu oraz weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów robót budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów realizujących, bądź zlecających realizację robót budowlanych. Oferuję usługi polegające na sporządzaniu lub weryfikacji:

 • kosztorysów inwestorskich,
 • kosztorysów ofertowych,
 • kosztorysów powykonawczych

w następujacych branżach:

 • roboty ziemne,
 • konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego,
 • roboty remontowe ogólnobudowlane,
 • instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne,
 • instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne,
 • nawierzchnie na drogach i ulicach,
 • roboty remontowe instalacji sanitarnych,
 • roboty remontowe instalacji elektrycznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi