Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu, jakim bez wątpienia jest prawidłowa realizacja inwestycji. W toku postępowania przetargowego Wykonawca chcąc uzyskać zamówienie niejednokrotnie podejmuje decyzję o zaniżeniu oferowanej ceny, dzięki czemu naraża się na niebezpieczeństwo poniesienie straty finansowej. Właśnie z tego powodu wielu Wykonawców podejmuje działania mające na celu „optymalizację kosztów” prowadzonej inwestycji. Zamawiający powinien jednak zdawać...
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej...
Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu, jakim bez...
Dla wielu Wykonawców robót budowlanych ubiegających się o zamówienie publiczne już samo wygranie przetargu oznacza sukces. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że...
Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są...

Nasze usługi