Infolinia zamówień publicznych

Prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę, a przede wszystkim uzyskanie zamówienia publicznego uzależnione jest od znajomości przepisów prawa. Postępowanie przetargowe jest procesem niezwykle dynamicznym, w którym niejednokrotnie decyzje podejmowane są pod presją czasu. Czasami szybkość decyzji, a przede wszystkim jej prawidłowość może mieć kluczowe znaczenie dla losów całego postępowania. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Zamawiających, jak również do...

Nasze usługi