Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy zobowiązane są w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m. in. inne podmioty...

Forum zamówień publicznych

O zamówieniach publicznych wiemy prawie wszystko...

Działamy nieprzerwanie od 1998 roku!

Nasze usługi

Fabryka ofert

Jedną z atrakcyjniejszych form pozyskiwania nowych zleceń są zamówienia publiczne. Dzieje się tak dlatego, iż podmioty dysponujące środkami budżetowymi są pewnymi, wiarygodnymi,...

Infolinia zamówień publicznych

Prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę, a przede wszystkim uzyskanie...

Koordynacja realizacji inwestycji

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców,...

Kosztorysowanie robót budowlanych

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na sporządzaniu oraz weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów robót budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do...

Nie daj się ograć

Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu,...

Przetarg na tablice ostrzegawcze

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Takie rzeczy są na świecie!
film pt. „Idealny facet dla mojej dziewczyny”
reż. Tomasz Konecki