Koordynacja realizacji inwestycji

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów realizujących, bądź zlecających realizację robót budowlanych. Czynności koordynacji realizacji inwestycji obejmują m.in.: planowanie i zarządzanie wszystkimi aspektami procesu budowlanego, kontrolowanie zgodności zakresu realizowanych robót z zakresem przewidzianym w umowie, reprezentowanie na placu budowy oraz udział w naradach koordynacyjnych, zarządzanie budżetem inwestycji, pozyskiwanie podwykonawców, weryfikacja ofert podwykonawczych, redagowanie umów na podwykonawstwo robót budowlanych, koordynowanie...

Nasze usługi