Wystartuj w przetargu

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jest dla każdego z Wykonawców jednym z najlepszych źródeł dla zdobywania nowych zleceń. Pomimo tego wielu Wykonawców rezygnuje z możliwości ubieganie się o zamówienie publiczne. Zawiłość przepisów regulujących proces udzielenia zamówienia niejednokrotnie wręcz odstrasza Wykonawców od udziału w przetargach. Wykonawcy nie podejmują próby uzyskania zamówienia publicznego także z obawy o możliwość utraty wniesionego wadium, którego wartość niejednokrotnie...

Nasze usługi