Szanowni Państwo,

Biuro Zamówień Publicznych ACTUARIUS jest firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Zamawiających, czyli podmiotów przygotowujących i przeprowadzających postępowania przetargowe, jak również do Wykonawców, czyli firm ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Naszym klientom oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również podczas jego realizacji.

Zapraszamy do współpracy!

Infolinia Zamówień Publicznych

  • Organizujesz przetargi?
  • Bierzesz udział w przetargach?
  • Realizujesz zamówienia publiczne?
  • Potrzebujesz pomocy?

o zamówieniach publicznych wiemy prawie wszystko…

Warto przeczytać

Wykonawca wykluczony w procesie poszlakowym

Zamówienia publiczne są rynkiem, do którego dostęp powinny mieć wyłącznie podmioty, które dają rękojmię prawidłowej i rzetelnej realizacji zamówienia. Ustawodawca dał temu wyraz poprzez...

Warto zobaczyć