Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy zobowiązane są w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m. in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w...

Forum zamówień publicznych

O zamówieniach publicznych wiemy prawie wszystko...

Działamy nieprzerwanie od 1998 roku!

Nasze usługi

Przetarg na tablice ostrzegawcze

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Takie rzeczy są na świecie!
film pt. „Idealny facet dla mojej dziewczyny”
reż. Tomasz Konecki