Dariusz Żwan

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, specjalizuje się w zamówieniach na roboty budowlane, dzięki wykształceniu technicznemu (budownictwo ogólne) swobodnie porusza się wśród zagadnień branżowych związanych z budownictwem, szkoleniowiec, wieloletni praktyk i doświadczony koordynator realizacji inwestycji budowlanych, kosztorysant robót budowlanych, posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Dane kontaktowe

Biuro Zamówień Publicznych ACTUARIUS Dariusz Żwan

ul. Królów Polskich 5C lok. 31, 02-496 Warszawa

NIP 526-100-41-23, REGON 013070430

Bank 13 1140 2004 0000 3402 3470 8020

e-mail: biuro@actuarius.pl

tel. +48 606 384 490

Lokalizacja

Działamy nieprzerwanie od 1998 roku!