O mnie

Dariusz Żwan

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, specjalizuje się w zamówieniach na roboty budowlane, dzięki wykształceniu technicznemu (budownictwo ogólne) swobodnie porusza się wśród zagadnień branżowych związanych z budownictwem, szkoleniowiec, wieloletni praktyk i doświadczony koordynator realizacji inwestycji budowlanych, kosztorysant robót budowlanych, posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Dane kontaktowe

Biuro Zamówień Publicznych ACTUARIUS Dariusz Żwan

ul. Królów Polskich 5C lok. 31, 02-496 Warszawa

NIP 526-100-41-23, REGON 013070430

Bank 13 1140 2004 0000 3402 3470 8020

e-mail: biuro@actuarius.pl

tel. +48 606 384 490

O zamówieniach publicznych wiemy prawie wszystko…

Fabryka ofert

Jedną z atrakcyjniejszych form pozyskiwania nowych zleceń są zamówienia publiczne. Dzieje się tak dlatego, iż podmioty dysponujące środkami budżetowymi są pewnymi, wiarygodnymi, a przede...

Infolinia zamówień publicznych

Prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę, a przede wszystkim uzyskanie zamówienia publicznego...

Koordynacja realizacji inwestycji

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów...

Kosztorysowanie robót budowlanych

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na sporządzaniu oraz weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów robót budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak...

Postępowania przetargowe

Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są...

Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej...

Wystartuj w przetargu

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jest dla każdego z Wykonawców jednym z najlepszych źródeł dla zdobywania...