Koordynacja realizacji inwestycji

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych.

Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów realizujących, bądź zlecających realizację robót budowlanych.

Czynności koordynacji realizacji inwestycji obejmują m.in.:

  • planowanie i zarządzanie wszystkimi aspektami procesu budowlanego,
  • kontrolowanie zgodności zakresu realizowanych robót z zakresem przewidzianym w umowie,
  • reprezentowanie na placu budowy oraz udział w naradach koordynacyjnych,
  • zarządzanie budżetem inwestycji,
  • pozyskiwanie podwykonawców, weryfikacja ofert podwykonawczych,
  • koordynowanie zawierania umów podwykonawczych, dokonywanie rozliczeń finansowych za wykonane roboty,
  • udział w negocjacjach dotyczących robót dodatkowych i zamiennych, których wykonanie w toku realizacji inwestycji stało się konieczne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi