Infolinia zamówień publicznych

Prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę, a przede wszystkim uzyskanie zamówienia publicznego uzależnione jest od znajomości przepisów prawa.

Postępowanie przetargowe jest procesem niezwykle dynamicznym, w którym niejednokrotnie decyzje podejmowane są pod presją czasu. Czasami szybkość decyzji, a przede wszystkim jej prawidłowość może mieć kluczowe znaczenie dla losów całego postępowania.

Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Zamawiających, jak również do Wykonawców i polega na świadczeniu usług doradczych dotyczących zagadnień prawnych związanych z:

  • przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego,
  • realizacją wszelkich umów wykonywanych w ramach zamówień publicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Regulamin usługi Infolinia Zamówień Publicznych

Nasze usługi