Wystartuj w przetargu

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jest dla każdego z Wykonawców jednym z najlepszych źródeł dla zdobywania nowych zleceń. Pomimo tego wielu Wykonawców rezygnuje z możliwości ubieganie się o zamówienie publiczne.

Zawiłość przepisów regulujących proces udzielenia zamówienia niejednokrotnie wręcz odstrasza Wykonawców od udziału w przetargach. Wykonawcy nie podejmują próby uzyskania zamówienia publicznego także z obawy o możliwość utraty wniesionego wadium, którego wartość niejednokrotnie wynosi kilkadziesiąt, bądź nawet kilkaset tysięcy złotych.

Dzieje się tak zapewne dlatego, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter wysoce sformalizowany i odbywa się według skomplikowanych przepisów, które niejednokrotnie podlegają różniącym się od siebie interpretacjom.

Usługa polega na indywidualnym szkoleniu i skierowana jest zarówno do Wykonawców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z zamówieniami publicznymi, jak również do tych, którzy biorą już udział w postępowaniach przetargowych, jednak chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w postępowaniach przetargowych oraz przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania prawidłowej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi