Wystartuj w przetargu

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jest dla każdego z Wykonawców jednym z najlepszych źródeł dla zdobywania nowych zleceń. Pomimo tego wielu Wykonawców rezygnuje z możliwości ubieganie się o zamówienie publiczne.

Zawiłość przepisów regulujących proces udzielenia zamówienia niejednokrotnie wręcz odstrasza Wykonawców od udziału w przetargach. Wykonawcy nie podejmują próby uzyskania zamówienia publicznego także z obawy o możliwość utraty wniesionego wadium, którego wartość niejednokrotnie wynosi kilkadziesiąt, bądź nawet kilkaset tysięcy złotych.

Dzieje się tak zapewne dlatego, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter wysoce sformalizowany i odbywa się według skomplikowanych przepisów, które niejednokrotnie podlegają różniącym się od siebie interpretacjom.

Usługa polega na indywidualnym szkoleniu i skierowana jest zarówno do Wykonawców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z zamówieniami publicznymi, jak również do tych, którzy biorą już udział w postępowaniach przetargowych, jednak chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w postępowaniach przetargowych oraz przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania prawidłowej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi

Wystartuj w przetargu

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jest dla każdego z Wykonawców jednym z najlepszych źródeł...

Postępowania przetargowe

Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień...

Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych środki...

Poznaj zasady gry

Dla wielu Wykonawców robót budowlanych ubiegających się o zamówienie publiczne już samo wygranie przetargu oznacza sukces. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z...

Infolinia zamówień publicznych

Prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę, a przede wszystkim uzyskanie...

Fabryka ofert

Jedną z atrakcyjniejszych form pozyskiwania nowych zleceń są zamówienia publiczne. Dzieje się tak dlatego, iż podmioty dysponujące środkami budżetowymi są pewnymi, wiarygodnymi,...

Kosztorysowanie robót budowlanych

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na sporządzaniu oraz weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów robót budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do...

Nie daj się ograć

Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu,...

Koordynacja realizacji inwestycji

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców,...