Wystartuj w przetargu

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jest dla każdego z Wykonawców jednym z najlepszych źródeł dla zdobywania nowych zleceń. Pomimo tego wielu Wykonawców rezygnuje z możliwości ubieganie się o zamówienie publiczne.

Zawiłość przepisów regulujących proces udzielenia zamówienia niejednokrotnie wręcz odstrasza Wykonawców od udziału w przetargach. Wykonawcy nie podejmują próby uzyskania zamówienia publicznego także z obawy o możliwość utraty wniesionego wadium, którego wartość niejednokrotnie wynosi kilkadziesiąt, bądź nawet kilkaset tysięcy złotych.

Dzieje się tak zapewne dlatego, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter wysoce sformalizowany i odbywa się według skomplikowanych przepisów, które niejednokrotnie podlegają różniącym się od siebie interpretacjom.

Usługa polega na indywidualnym szkoleniu i skierowana jest zarówno do Wykonawców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z zamówieniami publicznymi, jak również do tych, którzy biorą już udział w postępowaniach przetargowych, jednak chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w postępowaniach przetargowych oraz przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania prawidłowej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi

Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej...

Nie daj się ograć

Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu, jakim bez...

Infolinia zamówień publicznych

Prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę, a przede wszystkim uzyskanie zamówienia publicznego...

Fabryka ofert

Jedną z atrakcyjniejszych form pozyskiwania nowych zleceń są zamówienia publiczne. Dzieje się tak dlatego, iż podmioty dysponujące środkami budżetowymi są pewnymi, wiarygodnymi, a przede...

Koordynacja realizacji inwestycji

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów...

Poznaj zasady gry

Dla wielu Wykonawców robót budowlanych ubiegających się o zamówienie publiczne już samo wygranie przetargu oznacza sukces. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że...

Kosztorysowanie robót budowlanych

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na sporządzaniu oraz weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów robót budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak...

Postępowania przetargowe

Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są...

Wystartuj w przetargu

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jest dla każdego z Wykonawców jednym z najlepszych źródeł dla zdobywania...